Miksi tulla Ouluun opiskelemaan tuotantotaloutta?

 • Opetus on laadukasta. Oulun kaupunki panostaa yliopistoonsa, mikä takaa tuotantotalouden huippuopetuksen.
 • Opiskelijailmapiiri on kannustava. Tutalaisten välillä keskinäistä kilpailua ei juurikaan ole, vaan opiskelijat auttavat toisiaan niin opinnoissa kuin elämässä ylipäätänsä.
 • Oululaiset ovat helposti lähestyttäviä. Kavereiden saanti on taattua, sillä Optiem pitää huolen, että kiltalaiset tutustuvat niin toisiinsa kuin muihinkin oululaisiin opiskelijoihin.
 • Oulussa liikkuminen on kätevää. Oulu on kooltaan ihanteellinen kaupunki, jossa matkat taittuvat näppärästi pyörällä hyvin hoidettujen reittien ansiosta. Myös julkinen liikenne toimii hyvin, ja busseja kulkee runsaasti.
 • Eläminen on edullista. Oulun vuokrataso on matalampi verrattuna muihin Suomen opiskelijakaupunkeihin, joten rahaa jää elämiseenkin.

Opinnot tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa

Tuotantotalouden koulutusohjelman tarkoituksena on antaa valmistuville diplomi-insinööreille monipuolinen teknistaloudellinen koulutus. Tuotantotalouden opiskelu Oulussa on monialaista ja ratkaisukeskeistä. Monialaisuus onkin tuotantotalouden opinnoille tunnusomaista, voihan valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööri sijoittua periaatteessa mille teollisuuden alalle tahansa. Omasta tutkinnosta on mahdollista hioa itsensä näköinen, jolloin olet muita kilpailukykyisempi hakiessasi töitä, olipa kyseessä sitten kesätyöt, DI-työmahdollisuudet tai valmistumisen jälkeiset työpaikat. Tuotantotalouden opintoihin kuuluu pääsääntöisesti teknillisen tiedekunnan, kauppakorkeakoulun sekä kielikeskuksen kursseja. Tarkempaa tietoa opintojen rakenteesta ja kursseista löydät Opinnot-välilehdeltä. Opintovastaava auttaa mielellään, jos jokin jää mietityttämään.

Mari Hekkala
Opinto­vastaava

Kandi, 180 op

Ala jo ensimmäisenä vuotena miettimään, minkä tekniikan alan teollisuuteen haluaisit nyt tutustua ja hae kyseisen alan yrityksiin kesätöihin. Se, mitä olet tehnyt kesätöissä voi olla yhtä hyödyllinen syy palkata sinut kuin omistamasi tutkinto. Mieti myös, haluatko tutkinnon jälkeen työskennellä Suomessa kenties kotipaikkakunnallasi vai haluatko lähteä ulkomaille töihin ja hakea myös näiden alueiden yrityksiin. Tekniikan suuntautumisen valinta tehdään ensimmäisenä vuotena ja tekniikan opintojen suuruus kandivaiheessa on lähes 25 prosenttia.

Tuotantotalouden opiskelija voi suorittaa tekniikan opintonsa miltä tahansa tekniikan alalta Oulun yliopistossa tai muussa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. Ole rohkea tutkiessasi muitakin kuin Oulun yliopiston vaihtoehtoja. Tekniikan opintojen laajuus on vähintään 40 op. Kandi-vaiheessa voit opiskella myös kieliä tai kauppakorkean sivuainepaketteja. Pystyt silti sisällyttämään tutkintoon vain tutkinnonlaajuisen opintopistemäärän, johon kuuluu valinnaisia opintoja 10 op. Ota talteen tutkinnon ulkopuolelle jääneistä kursseista jonkinlainen suoritustodiste tulevaisuuden varalle. Jos sinulla on aikaisempia tutkintoja, mene omaopettajasi luo kurssilistasi kanssa ja hän auttaa sinua löytämään kurssit, jotka voidaan hyväksilukea.

Tekniikan sivuainevaihtoehdot Oulun yliopistossa:

 • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
 • Lääketieteentekniikka
 • Tietotekniikka
 • Ohjelmistotekniikka
 • Kaivos- ja rikastustekniikka
 • Konetekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Ympäristötekniikka

DI, 120 op

Oulun tuotantotalouden koulutusohjelmassa DI-vaiheessa valitaan kolmesta opintosuunnasta yksi ja erikoistumista syvennetään itselle sopivilla kursseilla eri moduuleista. Kandivaiheessa valittu tekniikan suuntautuminen jatkuu DI-vaiheessa ja tekniikan opinnot ovat DI-vaiheesta noin 15 prosenttia.

Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdot DI-vaiheessa Oulun yliopistossa:

 • Tuotehallinta
 • Tuotannon ja toimitusverkoston johtaminen
 • Projektijohtaminen

DI-vaiheen pääopintosuuntaa täydentävät moduulit:

 • Prosessinkehitys ja analytiikka
 • Organisaation ja osaamisen johtaminen