OPTIEM – Oulun Tuotantotalousteekkarit ry on vuonna 1991 perustettu Oulun tuotantotalousteekkareiden kilta. Lyhenne Optiem tulee sanoista Oulu Presents The Industrial Engineering and Management. Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä opintoihin liittyviä etuja sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja muun muassa urheilun ja akateemisen opiskelijakulttuurin saralla. Toiminnan organisoinnista vastaavat joka vuoden lopulla uudelleen valittavat killan hallitus ja toimihenkilöt, mutta killan toimintaan osallistuvat oman innostuksensa mukaan kaikki kiltalaiset. Kilta toimii myös yhteistyössä kattojärjestömme, Oulun Teekkariyhdistyksen eli OTY:n sekä kaikkien yliopisto-opiskelijoiden emon, Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan eli OYY:n kanssa.

Killan logo

Halkeava muna kuvaa syntymistä, alkua ja uutta ideaa. Innovaatio on kehityksen perusedellytys.

Nouseva käyrä kertoo taloussuhdanteista, tulevaisuudesta ja nousujohteisuudesta.

Sektorit kuvaavat jaettua kakkua, yritystoiminnan voitonjakoa – toisaalta taas tekniikan ja talouden dualismia, joka yhtyy tuotantotaloudessa.

Logossa on nähtävänä myös kellotaulu. Kiire, aika rajoittavana tekijänä ja oikean ajoituksen merkitys ovat tuotannonohjauksen perusteita.

Turkoosinsininen logo kuvaa meren pauhua ja voimaa. On asioita, joita täytyy kunnioittaa ja joihin ei voi vaikuttaa. Sinivalkoinen symboloi perinteisesti Suomea ja Optiem on helppo tunnistaa suomalaiseksi ulkomaillakin. Turkoosi tai vihreähkö sininen herättää ympäristötietoisessa nykyihmisessä positiivisia mielikuvia.

Kiltalehti ja kuvagalleria

Optiemilla on oma kiltalehti, Laatta, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Pidämme myös yllä Laatta-arkistoa, josta kiltalaiset pääsevät lukemaan aikaisemmin julkaistuja lehtiä.

Killan oma kuvagalleria löytyy Kuvat.fi-palvelusta. Salasana sekä kuvagalleriaan että Laatta-arkistoon on sama.