Mikä on ESTIEM?

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö, joka on perustettu vuonna 1990. Järjestö perustettiin lisäämään tuotantotalouden piiriin kuuluvien opiskelijoiden ja instituutioiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. ESTIEMiin kuuluu paikallisjärjestöjä, eli Local Goupeja, yhteensä 31:stä maasta ja kokonaisuudessaan verkoston kautta on mahdollista tavoittaa jopa 60,000 opiskelijaa 79:stä yliopistosta. ESTIEM on ainoa Euroopan laajuinen tuotantotalouden opiskelijoiden välinen verkosto. Kansainvälisyys on alati kasvussa ja globaalia ja kulttuurienvälistä yhteistyötä tarvitaan yhtenäistämään eri maiden opiskelijoita.

Tuotantotalouden opiskelun kannalta ESTIEMin tehtävänä on pitää yllä Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden välisiä suhteita ja auttaa opiskelijoita kehittymään sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Tämä voidaan saavuttaa erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta, joissa on mahdollisuus kommunikoida ja vuorovaikuttaa kansainvälisesti. ESTIEM-henki edustaa rajojen ylittämistä, avointa mieltä sekä työn ja huvin yhdistämistä. ESTIEMin epävirallisen tunnuslauseen mukaisesti: ”Work hard, party hard!”

Miksi osallistua? Mitä mahdollisuuksia ESTIEM tarjoaa sinulle?

Tapahtumien kirjo on niin laaja, että jokaiselle löytyy varmasti jotain. Tällöin tehtäväksesi jää lähinnä katsoa itseäsi kiinnostava tapahtuma, raivata sille tilaa kalenterissasi ja hakea mukaan! Ohessa on muutama hyvä syy, miksi jokaisen tulisi ainakin kerran hypätä koneeseen ja lähteä katsomaan mitä tuotantotalouden opiskelijana olo voi Suomen rajojen ulkopuolella näyttää.

• Kehityt akateemisesti, sosiaalisesti ja ennenkaikkea kansainvälisemmäksi!

• Verkostoituminen ja ystävyyssuhteiden luominen monipuolisista taustoista tulevien ihmisten kanssa on erittäin antoisaa ja tulevaisuuden kannalta hyödyllistä.

• Saat kansainvälisiä kokemuksia paikallisten opastamana muun muassa ruoan, työskentelyn, kommunnikaation, normien ja hauskanpidon kautta. Ylipäätään paikallinen, jotakuinkin kanssasi samassa tilanteessa oleva opas kykenee avaamaan maan kulttuuria ja niitä parhaita mestoja ihan eri tavalla kuin itse matkustaessasi kykenisit.

• Kykysi ja varmuutesi kommunikoida englanniksi kehittyy päästessäsi käyttämään sitä aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Saataapa sitä jotain sanastoa tarttua myös muista Euroopan kielistä!

• Jos menet vielä askeleen pidemmälle ja päätät alkaa aktiiviseksi toimijaksi ESTIEMissä, pääset kehittämään itseäsi olemalla osana rajat ylittävää, osittain virtuaalista,  tiimiä. Nykypäivän yritysmaailmassa tällaiset rajat rikkovat tiimit ovat arkipäivää ja ESTIEMin avulla voit valmistaa itseäsi tulevaisuuden haasteita varten!

Millaisia tapahtumia on tarjolla?

ESTIEMillä on laaja kirjo erilaisia tapahtumia, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. On tapahtumia, jotka soveltuvat ihan kaikille tuotantotalouden opiskelijoille (General Events) ja tapahtumia, jotka ovat suunnattu heille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ja kehittämään ESTIEMiä (Central ESTIEM Events). Alla on katsaus muutamiin Central ESTIEMin tapahtumatyyppeihin ja niiden keskeiseen sisältöön.

Kaikki tulevat tapahtumat löytyvät ESTIEMin portaalista ja kaikkiin tapahtumiin myös haetaan samaa kautta kirjoittamalla mahdollinen motivaatiokirje (joihinkin tapahtumiin on paljon hakijoita) ja täyttämällä omat tiedot. Suomalaisten ei tarvitse täyttää viisumikohtaa. Portaaliin pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla tunnuksillasi, jotka ESTIEM-vastaava on sinulle fuksivuoden alkuviikkoina luonut. Jos tunnuksesi on hukassa tai sinulla on muuta kysyttävää tapahtumista, matkustamisesta tai ylipäätään ESTIEMistä, ethän epäröi ottaa yhteyttä ESTIEM-vastaavaan!

Tapahtumien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea killalta tukea. Pääsääntöisesti kaikkien tapahtumien, joissa on akateemisuutta tai muuta itsensä kehittämistä mukana, osallistumismaksu korvataan! Kysy lisää ESTIEM-vastaavalta.

Suvi Koivula
ESTIEM-vastaava

Estiemin tapahtumat täältä

Central ESTIEMin tapahtumat

Council Meeting (CM)

Kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, kaikkien jäsenyliopistojen edustajat ympäri Eurooppaa kokoontuvat CM:ssä päättämään ESTIEMissä järjestettävistä projekteista, säätämään ohjeita tulevaisuutta varten ja äänestämään hallituksen eli boardin jäsenistä ja projektipäälliköistä vuodeksi kerrallaan. Osallistuminen on killalle pakollista, joten kilta tukee rahallisesti kahden delegaatin osallistumista.

Regional Coordination Meetings (ReCoM)

ReCoM:ien tavoitteena on koota lähiympäristön tuotantotalouden opiskelijoita keskustelemaan ESTIEMiin liittyvistä aiheista paikallisella tasolla. Täten voidaan lisätä lähimpien Local Groupien yhteistyötä ja luoda uusia ideoita ESTIEMin kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Local Group Exchange

Local Group Exchange on tarkoitettu kahden LG:n väliseksi opiskelijoiden järjestämäksi lyhyeksi vaihdoksi. Sovitun kokoinen joukko vierailee siis vuorollaan toisen Local Groupin jäsenten luona jossain päin Eurooppaa ja toivottavat kohdekaupungin opiskelijat tervetulleeksi omaan kotikaupunkiinsa.

Activity Weeks

Activity Weeks on tarkoitettu vain ja ainoastaan sitä varten, että tutustuttaisiin uusiin ihmisiin ja kulttuureihin hauskanpidon kautta. Activity Weeks tarjoavat unohtumattomia hetkiä excursioilla, nähtävyyksillä, hauskoilla tapahtumilla ja juhlilla. Tämä on loistava mahdollisuus oppia uusista kulttuureista, niiden historioista, perinteistä ja elämäntyyleistä ja samalla pitää hauskaa kavereiden kanssa, jotka tulevat kaikkialta Euroopasta.

Muut tapahtumat ja projektit

Academic Days

Academic Days on tapahtuma, jonka sisältö painottuu selvästi akateemisiin aiheisiin. Tapahtumassa käsitellään aina tiettyä aihepiiriä, joka on tapahtuman pitämän yliopiston erikoisosaamista. Tapahtumissa opiskelijoilla on mahdollisuus kartoittaa ja syventää tietämystään kyseisestä aiheesta ja reflektoida oppimaansa iltaisin muiden opiskelijoiden kanssa. Illat koostuvatkin kulttuurillisista ryhmähenkeä nostattavista aktiviteeteista.

BrainTrainer

Tapahtuman koostuessa useista interaktiivisista harjoituksista, joissa tekemällä oppimisen periaatteita kunnioitetaan, on opiskelijoilla mahdollisuus valmistautua yritysmaailman haasteisiin. Se keskittyy kolmen tutalaiselle relevantin taidon kehittämiseen: johtajuuteen, esiintymistaitoon ja muihin vuorovaikutustaitoihin, sekä tietysti bisnekseen. Tapahtuman kouluttajat ovat yleensä ESTIEMin Alumneja tai muuten alan ammattilaisia ja viikon kestävään tapahtumaan mahtuu 3-4 koulutusta. Brain Trainer tarjoaa oleellista tietotaitoa ja on myös yksi niistä tapahtumista, jonka saa ja joka kannattaa laittaa CV:hen!

Europe 3D

Europe3D on yhdistelmä kulttuuria ja hauskanpitoa sekä akateemisuutta. Ajatuksena on tutustua kohdemaahan kolmen ulottuvuuden kautta: politiikan, talouden ja kulttuurin. Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä pintaa syvemmälle jonkin maan tietämyksessä, mikä toteutetaan esimerkiksi paikallisten poliitikkojen pitämien luentojen, yritysvierailujen, workshoppien, nähtävyyksien ja tietenkin juhlimisen avulla. Europe3D on yksi ESTIEMin suosituimpia tapahtumia ja kilpailu paikoista voi olla erittäin kovaa. Kevyehkön ja kattavan sisältönsä ansiosta Europe3D on loistava vaihtoehto ensimmäiseksi tapahtumaksi!

Vision

Vision on jokavuotinen projekti, joka koostuu joukosta seminaareja. Joka vuosi Visioniin valitaan aihe, jonka tarkoituksena on kattaa nykyisiä suuntauksia ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat Euroopan talouteen, liike-elämään ja teollisuuteen. Seminaarit tutkivat innovatiivisia lähestymistapoja ja käytännöllisiä työkaluja näiden suuntausten ja ilmiöiden ymmärtämiseksi. Niiden avulla luodaan myös yhteyksiä opiskelijoiden ja yritysten välille, sillä Vision järjestetään usein sen vuoden teemaan sopivan yrityksen tai yritysten kanssa.

TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills)

TIMES on suosittu ja arvostettu tuotantotalouden case ratkaisukilpailu, mihin joka vuosi case-kurssin käyneistä muodostetaan yksi joukkue edustamaan omaa yliopistoa.