Tuotantotalouden opintojen rakenne

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ajantasaisen opintorakenteen ja suuntautumisvaihtoehdot löydät Pepistä. Kandivaiheessa opintoihin sisältyy kaikille samat perus- ja aineopinnot 120 op, tekniikan opinnot 40 op, valinnaiset opinnot 10 op ja kandidaatintyö 10 op. Tuotantotalouden DI-vaiheessa opinnot koostuvat opintosuunnan opinnoista 40 op, opintosuuntaa täydentävistä opinnoista 20 op, tekniikan opinnoista 20 op, valinnaisista opinnoista 10 op ja diplomityöstä 30 op.

Kuvaukset tekniikan sivuaineista ja opintosuunnista löytyvät Moodlen TUTA Ohjurista (vaatii kirjautumisen Oulun yliopiston tunnuksilla sekä salasanan). Sieltä löytyvät myös suositellut sivuainekurssipaketit, joita on kuitenkin mahdollisuus muokata neuvottelemalla omaopettajan kanssa. Ohjurista löytyy muutakin opiskeluja tukevaa materiaalia, joten siihen kannattaa tutustua. Mikäli jotain kysyttävää herää, opintovastaava vastaa mielellään yleisiin kysymyksiin ja omaopettaja auttaa henkilökohtaisiin opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Mari Hekkala
Opinto­vastaava

Jatko-opinnot

Tuotantotalouden alalta pystyy suorittamaan sekä tekniikan tohtorin että filosofian tohtorin tutkinnot riippuen taustakoulutuksestasi. Tohtoriopintoihin haetaan opinto-oikeutta yliopiston yhteisen Tutkijakoulun haun kautta. Jatko-opinnot pitävät sisällään yleisiä yleis- ja valmiustaito-opintoja sekä tieteenalakohtaisia opintoja. Tieteenalakohtaiset opinnot räätälöidään hyvin pitkälti sen mukaisesti, mitkä ovat jatko-opiskelijan tutkimukselliset tavoitteet. Lisätietoja tuotantotalouden jatko-opinnoista löytyy Tutkijakoulun sivuilta.